VAGU-220 - 君岛美绪2019年番号 文学系の母親が息子

VAGU-220 - 君岛美绪2019年番号 文学系の母親が息子

下寒无火者,正宜久服,如何可禁其少用乎。阴寒之病,乃寒邪直中于肾经,此伤寒之卒病也。

新血既生,则新气亦自易长,又何疑川芎性动而太散哉。 内容:白芨,味苦、辛,气平、微寒,阳中之阴也。

 夫肾中之火,非补水不能除,肾火之痰,亦非补水不能消。肺热而肾寒,不死又何待乎。

盖阴旺,则火旺可以制火;若阳旺,则乃火旺,必至烁水矣。助阳,利窍通便,不走精气,利血仅在腰脐,除湿行水,养神益智,生津液,暖脾,去痰火,益肺,和魂练魄,开胃浓肠,却惊茯神,即茯苓之一种。

自丹溪创阴虚火动之说,其立论为千古之不磨,而其立方不能无弊,用黄柏、知母于肉桂之中,不用熟地、山茱为君,乌可为训乎。盖克中不克,克即是生也。

盖金钗石斛,生于粤闽岩洞之中,岩洞乃至阴之地,而粤闽又至阳之方也,秉阴阳之气以生,故寒不为寒,而又能降虚浮之热。 或去知母,而易之天冬、元参之味,亦未为不可也。

Leave a Reply